Endre utdanningsplan


Her finner du mer informasjon om hva en utdanningsplan er og hjemmelsgrunnlag for endring av utdanningsplanen,herunder innpass, utvidet studierett, overgang og permisjon.

Det følger av universitets- og høyskoleloven § 4-2 at alle studenter som tas opp til studier med over 60 studiepoeng skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde studentens og insitutsjonens ansvar og forpliktelser overfor hverandre.

Dersom studenten ønsker å foreta endringer i sin utdanningsplan må det sendes søknad til fakultetet. Søknaden kan innvilges av dekan, se § 2-3 nr.3 i eksamensforskriften. Studentene er selv ansvarlig for å legge ved relevant dokumentasjon. Eksempler på søknader som påvirker student sin  utdanningsplan kan være;

  • studenten søker om å gå fra fulltid til deltid, se nærmere § 2-1 nr 4.f)
  • studenten søker om innpass fra tidligere avlagte eksamener, se nærmere § 2-5
  • studenten søker om overgang til et annet studieprogram, se nærmere § 2-1 nr.2
  • studenten søker om permisjon
  • studenten søker om utvidet studierett, se nærmere § 2-1 nr.5

Behandlingen av innpass/godkjenningssaker starter i slutten av august, og studenten skal ha skriftlig tilbakemelding fra fakultetet.

 

 


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (01.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol