Semesterregistrering og betaling


Her finner du en oversikt over frister for semesterregistrering og betaling, samt en oversikt over hvem som betaler hva.

For å være en aktiv student må studenten ha semesterregistrert seg/godkjent utdanningsplanen og betalt semesteravgift i begynnelsen av hvert semester.

Frister

Frist for semesterregistrering og betaling er

  • 1.februar for vårsemesteret
  • 1.september for høstsemesteret.

Etter disse fristene må studentene sende søknad med begrunnelse til Utdanningsavdelingen, se § 2-2 jfr § 2-9 nr.2 i eksamensforskriften.

Det finnes ulike avgifter som den enkelte studenten skal betale. Det varierer hvem som betaler hva. Du finner en oversikt med forklaring og hjemler her, og vedlegget, en tabelloversikt, her.

Studenter som er i fødselspermisjon behøver ikke å betale semesteravgift. Men, de vil trenge bekreftelse om studentstatus ovenfor lånekassen. Du kan lese om rutinen for dette her

Inndragning av studierett

Det følger av § 2-1 nr. 6 bokstav b) at studieretten kan opphøre dersom studenten blant annet ikke har semesterregistrert og betalt innenfor fastsatt frist eller godkjent utdanningsplanen sin. Noe mer om prosessen her

Refusjon av betaling

  • Studenter som slutter på studiet kan be om å få refundert studentbetalingen. Frist for å be om dette er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Studenter som får inndratt studierett etter den 1. september/1. februar har ikke krav på refusjon. Her forholder vi oss til departementets merknader til § 22, andre ledd, i forskrift om samskipnader: «Bestemmelsen gir rett til refusjon innen en fastsatt frist. Departementet mener at fristen settes slik at søknad om refusjon kan fremsettes senest innen fristen for å betale semesteravgift utløper. Ved å benytte denne fristen, vil det ikke forhale det tidspunkt der en får oversikt over antall registrerte studenter. Det er adgang til å sette en kortere frist. Studentsamskipnaden er ansvarlig for refusjon, med mindre semesteravgiften ennå ikke er overført etter denne forskrift § 21.» (UiS overfører etter 1. september/1. februar slik at det er UiS studentene skal henvende seg til UiS og ikke SiS).

  • Sluttmelding må være registrert før refusjon kan foretas.

  • Studenter som betaler dobbelt, enten ved at de betaler to ganger til UiS eller ved at de betaler semesteravgift til to læresteder samme semester, skal få refundert det de har betalt for mye. Disse må ikke henvende seg innen en bestemt frist. Studenter som betaler to ganger til UiS fanges opp av FS-kontoret, de trenger ikke å be om refusjon. Studenter som har betalt ved et annet lærested må legge fram dokumentasjon på dette.

  • Studenter på program som er fritatt for betaling har krav på refusjon dersom de betaler ved en misforståelse. Disse må ikke henvende seg innen en bestemt frist (men helst før semesteret har utløpt).

  • FS-kontoret håndterer alle henvendelser om refusjoner. Studenter kan henvende seg på studentweb-hjelp@uis.no

 

 

 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (01.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol