Sensur


Både kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet har gitt viktig informasjon til sektoren vedrørende sensur.

Sensurfrist

Kunnskapsdepartementet har uttalt at reglene om sensurfrist skal fortolkes strengt. Sensur skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Dette fremgår av eksamensforskriften § 4-4 og uhl  § 3-9 fjerde ledd. Situasjoner som kan gi lengre frist er

- flere helligdager i løpet av sensurperioden,

- enkeltstående, uforutsette krisesituasjoner,

- omfattende sensur.

I tillegg forlenges sensurfristen til nærmeste virkedag dersom fristen utløper på en lørdag eller helligdag, jf. forvaltningslovforskriften § 41.

Søknader om utsatt sensurfrist sendes utdanningsdirektøren straks et behov for utsatt frist er oppstått.

Les hele departementets uttalelse her.

 

Sensurfrist ved klage

Sensurfristen etter ordinær eksamen eller kontinuasjonseksamen er enkel å fastsette fordi den løper fra eksamensdatoen/innleveringsdatoen. Ved klage over karakter er hovedregelen at sensurfristen løper fra den dagen klagen er innkommet. Det er kun der flere henvendelser må vurderes samlet, at fristens utgangspunkt er den dagen alle henvendelser er kommet inn, jf. forvaltningslovforskriften § 36.  

 

Veiledende retningslinjer for sensur

11. desember 2015 fastsatte Universitets- og høgskolerådet Veiledende retningslinjer for sensur. Det er også blitt skrevet et internt notat vedrørende disse retningslinjene som sier litt om hvordan UiS skal følge opp anbefalingene, særlig vedrørende arbeidet med sensorveiledning. 

 

Karaktersystemet

Universitets- og høgskolerådet har gitt god informasjon om det norske karaktersystemet i et skriv av 14.10.2010.

 


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (08.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol