Rombestilling og timeplanlegging


Her finner du informasjon om hvordan du kan bestille rom, samt søke i timeplan.

Systemet som UiS anvender til rombooking og undervisningsplanlegging heter TimeEdit. 

Timeplaner for campus Ullandhaug.

Timeplaner for campus Bjergsted.

Ansatte:

  • har mulighet til å reservere undervisningsrom underveis i semesteret (åpnes ved semesterstart, etter at timeplanen er ferdig lagt).

  • forelesere kan laste ned sin undervisningstimeplan til  kalender på sin laptop, nettbrett eller smarttelefon.

  • forelesere kan også legge til merknader i timeplanen for sin egen undervisning. Funksjonen kan for eksempel benyttes til å angi tema for den aktuelle forelesningen. Merknader vil også lastes over i kalenderen i Canvas

Studenter:

  • kan søke opp sin personlige timeplan og laste den ned til kalender på laptop, nettbrett eller smarttelefon.

  • kan reservere grupperom på web. Ved å logge inn med feidebruker kan studentene få en oversikt over hvilke grupperom som er ledige, og booke disse direkte. Det er mulig å reservere grupperom to uker frem i tid, og maksimalt fire timer per uke.
     

Undervisningsplanlegging

Koordinering og planlegging av undervisningen på UiS utføres av Timeplankontoret.

(Stillingen er for tiden ubesatt. Ansettelsesprosess er i gang). planlegger undervisningen for det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Norsk hotellhøgskole og Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. 

Christian Wessel planlegger undervisningen for Det Helsevitenskapelige Fakultet, Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora og Institutt for sosialfag. 

Ragnhild Sauge Torpe er systemansvarlig for TimeEdit.

Høstsemesteret

Ordinært undervisningssemester på høsten er normalt uke 34 – 46. Høstsemesteret er det semesteret med mest undervisningsaktivitet, planleggingen av semesteret begynner derfor allerede i mars. Fellesmailer med informasjon sendes ut i forkant og forelesere får anledning til å komme med innspill til undervisningsplanleggingen i sine emner. Den 15. Juni publiseres timeplanen på nettsidene.

Vårsemesteret

Ordinært undervisningssemester på våren er normalt uke 1 – 17. Vårsemesteret har litt mindre undervisningsaktivitet grunnet at mange studenter skriver bachelor- og masteroppgaver. Planleggingen av semesteret begynner normalt sett i oktober. Også her sendes det ut fellesmailer i forkant hvor foreleserne får komme med sine innspill. Den 1. Desember publiseres timeplanen på nettsidene.

Ta gjerne kontakt med oss på timeplan@uis.no.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (18.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol