Utvidelse av filtjener for ansatte / Upgrade of employee file server


F: området ikke tilgjengelig en time på lørdags kveld under oppgradering. / F: area unavailable one hour on Saturday evening during the upgrade.

Lørdag 9.12 fra kl 21:00 og frem til 22:00 vil det bli utført oppgradering av filtjener for ansatte fil03. I tidsrommet vil F: området være utilgjengelig.
Det anbefales å lukke alle åpne dokumenter før oppgraderingen finner sted.

Saturday 9.12 from 21:00 to 22:00, maintenance will be done on the fileserver for employees fil03. During the period the file area F: will be unavailable.
It is recommended to close all open documents before the maintenance window.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (07.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne driftsmeldinger om for eksempel:
- Nedetid i ulike verktøy og programmer
- Midlertidig stenging av P-plasser