Informasjon og tidsfrister om eksamensplanlegging


Her finner du informasjon om hvem som gjør hva under eksamensplanleggingen, samt de viktigste tidsfristene

Eksamenskontoret har ansvar for planleggingen av skriftlige skoleeksamener. Vi begynner planleggingen i god til for å ha høstplanen klar til 1. juni, og vårplanen klar til 1. desember. Eksamensplanen skal være tilgjengelig for studentene ved oppmelding.

Slik gjør vi det:

Insitituttene og eksamenskontoret på TN sender en oversikt til sentralt eksamenskontor over alle emner som skal ha skriftig eksamen med datoforslag. Fristen for å levere er 1. oktober for vårens eksamener og 1. april for høstens eksamener.

Sentralt eksamenskontor sender ut et forslag til eksamensplan til instituttene og eksamenskontoret ved TN innen 15. april for høstens eksamener og 15. september for vårens eksamener. Instituttene må selv kontrollere at alle emnene som skal ha eksamen er med i planen og at antall kandidater og timer stemmer overens med deres egne beregninger. Instituttene plikter å videreformidle alle avvik og kollisjoner til sentralt eksamenskontor via e-post.

Videre foretar eksamenskontoret endringer og flyttinger, med den hensikt å få en mest mulig rettferdig fordeling av datoendringer. Deretter legger vi inn foreløpig eksamensdato i FS. Vi tar kontakt med instituttene der det er uoverensstemmelser i emner eller lignende.

Eksamensplanen publiseres på ansattsider og studentsider 1. juni og 1. desember. Etter oppmeldingsfristen publiseres eksamensdatoene på Studentweb innen 15. mars for vårens eksamener og 15. september for høstens eksamener. For å unnga avvik mellom eksamensplanen og Studentweb trekkes eksamensplanen fra nettet. De som ønsker eksamensplanen kan da ta kontakt med eksamenskontoret.

Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å endre på en eksamensdato fram til 3 uker før eksamensavvikling.

Her finner du all informasjon knyttet til planlegging og avvikling av eksamen: Eksamenshåndboken 

 Ved spørsmål kontakt eksamen@uis.no


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (07.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol