Valg til institutt- og senterråd for perioden 01.01.2018 - 31.07.2021- informasjon // Election to Institute and Center Councils for the period 01.01.2018 - 31.07.2021 - information


Selve valget av interne medlemmer og varamedlemmer finner sted i tidsrommet 01.02 - 07.02.2018. Nedenfor finner du informasjon og tidsplan // The election of internal members and deputy members will take place in the period 01.02 - 07.02.2018. You will find information and schedule below.

 

Instittutt- og senterrådene skal ha følgende interne medlemmer/varamedlemmer, jf. styresak US 13/17:

  • 3 faglig ansatte og 5 varamedlemmer i rekkefølge
  • 1 teknisk- administrativ ansatt og 2 varamedlemmer i rekkefølge

I tillegg skal rådene bestå av 2 studenter og 1-2 eksterne medlemmer.

 

The Institute and Center Councils will have these internal members/deputy members, cf. UiS Board case, US 13/17:

  • 3 members from the academic staff and 5 deputies in order
  • 1 techinical-administrative employee and 2 deputy members in order

In addition, the concils will consist of 2 students and 1-2 external members.

 

Tidsplanen for valg er // The schedule is:

18.12.2017: Kunngjøring av valg // Announcement of the elections

10.01.2018: Utlegging av manntall // Publication of the electoral roll

17.01.2018: Frist for å klage over manntallet // Deadline for complain about the electoral roll

24.01.2018 - kl. 15.00: Nominasjonsfrist // Deadline for nomination

25.01.2018: Kunngjøring av kandidater // Announcement of the candidates

01.02.2018 - kl. 08.00 til 07.02.2018 - kl. 15.00: Valg (elektronisk) // election (electronic)

08.02.2018: Kunngjøring av valgresultat // Announcement of the result

15.02.2018: Frist for å klage over feil ved gjennomføring av valget // Deadline for complain about implementation of election

 

Du finner også tidsplanen her.
You also find the schedule here.

 

 

 

 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (08.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol