Nordområde-programmet


Nordområde-programmet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. Det er for tiden ingen aktive utlysninger.

Bakgrunn for Nordområde-programmet

Det overordnede målet for programmet er å øke, styrke og formidle kunnskap om nordområdene.

Mye av det vi forstår som «nordområdekunnskap» er grenseoverskridende temaer, slik som klima, miljø, ressurser, transport/logistikk, økonomi og urfolksspørsmål. Felles kunnskapsutvikling skal legge til rette for samarbeid om landenes felles utfordringer slik disse framgår av regjeringens nordområdesatsing.

Programmet finansieres av Utenriksdepartementet og administreres av SIU.

For mer informasjon se SIU sine sider om Nordområde programmet
Regjeringens satsning på nordområdene, se https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/id1154/


Sist oppdatert av Bente Dale (26.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol