LU 23/17 Utvalgets arbeid i studieåret 2017-2018


Vedtakssak

Mens læringsmiljøutvalget fortsatt følger studieåret, er universitetets helhetlige planleggings- og virksomhetsoppfølgingsprosess (PVO-prosessen) innrettet på kalenderår. I denne saken orienterer utdanningsdirektøren om PVO-prosessen, og om hvilke praktiske konsekvenser prosessen har for utvalgets arbeid. Utvalget inviteres til å gi innspill til punkter utvalget ønsker å ha med på sin arbeidsplan for 2018.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Utvalget ber utdanningsdirektøren legge fram plan for utvalgets arbeid i 2018 på utvalgets møte 07.11.2017, og slik at utvalgets innspill er ivaretatt i planen.

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 23-17 Utvalgets arbeid i studieåret 2017-2018.pdf

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol