LU 21/17 Arbeidet med læringsmiljø ved UiS


Presentasjon

Utvalget har tatt vel imot prorektors initiativ til at utvalget innleder hvert møte med at en enhet presenterer sitt arbeid med læringsmiljø. Tema denne gang: «Arbeidet med læringsmiljø ved UiS» v/prorektor Dag Husebø.

Som rektoratmedlem med særlig ansvar for læringsmiljøet har prorektor de beste forutsetninger for å formidle et helhetlig institusjonsperspektiv på arbeidet med læringsmiljø.

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 21-17 Arbeidet med læringsmiljø ved UiS.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol