Kjøreplan


Foreslått kjøreplan for læringsmiljøutvalgets møte 12. september 2017

 

Aktivitet/sak Type Start Tid
Sette møtet (navneopprop og konstituering)

 

1400  5
Presentasjonsrunde   1405  5
LU 21/17 Tema Ori 1410  20

LU 22/17 Innkalling, møtebok og eventuelt 12.09.2017

Vedtak 1430  5
LU 23/17 Studiebarometeret 2017 Vedtak 1435  20
LU 24/17 Sensurfrist Vedtak 1455  10
LU 25/17 Varsling ved UiS Ori 1505  15
LU 26/17 Enklere prosesser og organisering Ori 1520  10
LU 27/17 Utvalgets PVO-arbeid studieåret 2017-2018 Ori 1530  10
LU 28/17 StOr orienterer 12.09.2017 Ori 1540  10
LU 29/17 Utdanningsdirektøren orienterer 12.09.2017  

 1550

10
Møtet heves   1600                                       

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (16.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol