Valg av instituttråd og senterråd - utsettelse av valgavviklingen // Election to Institute councils and Center councils - postponed election


På grunn av arbeid med omorganisering/innplassering i stillinger er det ikke mulig å avvikle valgene som planlagt. De blir derfor utsatt til etter nyttår. // Because of the reorganization is it not possible to conduct the elections as planned. The elections are therefore postponed until 2018.

 

I henhold til plan, skal avvikling av valg til instituttråd og senterråd gjennomføres innen utgangen av september 2017.

Arbeidet med innplassering av faglig ansatte ansatte i de respektive instituttene vil bli gjennomført i løpet av høsten. Innplassering av administrativt personale skal være avsluttet innen 31.12.2017. Som et resultat av dette, er det ikke mulig å foreta valg til instituttråd og senterråd som planlagt. Valgene er derfor utsatt til etter nyttår.

 

According to the plan, the elections to the Institute councils and center councils should have been conducted during the month of September.

The placement of academic staff in the respective institutes will be completed during the fall.  The placement of administrative staff will be completed by 31.12.2017. As a result of this, it is not possible to conduct the elections as planned. The elections are postponed until 2018.


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (15.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol