Sakskart under utarbeidelse LU 12.09.2017


Denne siden er den foreløpige saksliste for møtet, og brukes i utarbeidelsen av møtets sakskart. Det endelige sakskart for Læringsmiljøutvalgets møte 12.september 2017 publiseres 29. august 2017.

Saker 12.09.2017 (foreløpig):

LU 21/17 Arbeidet med læringsmiljø ved UiS

LU 22/17 Innkalling, møtebok og eventuelt 12.09.2017

LU 23/17 Utvalgets arbeid i studieåret 2017-2018. Orientering om PVO-prosessen og invitasjon til innspill til punkter på utvalgets plan for 2018.

LU 24/17 Enklere prosesser og organisering. Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget utfyller hverandre i arbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i våre studietilbud. Nasjonal (og institusjonell) implementering av de europeiske standardene og retningslinjene for kvalitet i høyere utdanning åpner for at våre arbeidsprosesser nå kan forenkles og samtidig organiseres på en enklere måte, også når det gjelder de sentrale utvalg.

LU 25/17 Sensurfrist. Oppfølging av sak LU 07/17 Forsinket sensur. Utdanningsdirektøren orienterer om status og plan for videre arbeid.   

LU 26/17 Varsling ved UiS. Orientering om arbeidsgruppen som er nedsatt (mandat og sammensetning) og planen for arbeidet, samt informasjon om hvordan arbeidet berører studentenes nettbaserte system for tilbakemeldinger «Sei ifrå!».

LU 27/17 Studiebarometeret 2017. LU har årets studiebarometer som hovedtema på sitt septembermøte hvert år (jmf utvalgets årshjul).

LU 28/17 StOr orienterer 12.09.2017.

LU 29/17 Utdanningsdirektøren orienterer 12.09.2017:

 

 

 

 

Sakslisten er under utarbeidelse.

Sakslisten er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 12. september 2017.pdf


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol