Omstillingsavtale 2015-17


I forbindelse med vedtatt organisasjonsutviklingsprosess 2015-17 har universitetsdirektøren og de tillitsvalgte inngått en egen omstillingsavtale.

Avtalens formål er å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og rettigheter i henhold til lov og kollektive og individuelle avtaler og sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsarbeidet i statlig sektor. Les avtalen her.

I tillegg har universitetet Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (16.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017