Valg til fakultetsstyrer og museumsstyre - godkjente kandidater // Election to the Faculty Boards and to the Museum Board


Nominasjonsfristen gikk ut 31.05.2017 - kl. 15.00. Her er de godkjente kandidater. The nomination deadline expired 31.05.2017 at 15:00. Here you will find the approved candidates.

Godkjente kandidater // Approved candidates

 

 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (02.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol