Museumsstyre og fakultetsstyrer - ytterligere utsettelse av nominasjonsfrist // Museums Board and Faculty Boards - the nomination deadline is further postponed


Nominasjonsfristen er utsatt til onsdag 31.05.2017 - kl. 15.00. // The nomination deadline is postponed until Wednesday 31.05.2017 at 15:00.

 

Det har kommet tilstrekkelig antall kandidater til å fylle de faste plassene, men ved de fleste fakulteter og museet mangler det kandidater til plassene for vararepresentanter, se oversikten nedenfor.

Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora - faglig ansatte mangler det forslag på kandidat fra IGIS.

Ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet - faglig ansatte mangler det forslag på kandidat fra IKM og fra IØRP.

Valgstyret har derfor valgt å utsette nominasjonsfristen til onsdag 31.05.2017.

 

There have been nominated enough candidates to fill the permanent seats, but most of the faculties and the museum are missing candidates for deputies, see the overview below.

At the Faculty of Arts and Education - academic staff, there is no proposal of candidate from IGIS.

At the Faculty of Science and Technology - academic staff, there is no proposal of candidate from IKM and from IØRP.

The election board has decided to postpone the nomination deadline until Wednesday 31.05.2017.

 

Nominerte pr. 29.05. 2017 er // Nominees pr. 29.05.2017 are

Nominasjonsskjema

Nomination form


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (29.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol