Kjøreplan


Foreslått kjøreplan for læringsmiljøutvalgets møte 23. mai 2017

 

Sak Type Start Tid
LU 11/17 Innkalling, møtebok og eventuelt 23.05.2017

Vedtak

1400  5
LU 12/17 Arbeid med læringsmiljø: Universitetsbiblioteket Ori 1405  20
LU 13/17 Tema for UU-LU fellesseminar 2017 Vedtak 1425  5
LU 14/17 Evaluering av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging Vedtak 1430  15
LU 15/17 Læringsmiljøprisen 2017 *) Vedtak 1445  10
LU 16/17 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017 - tildeling Vedtak 1455  20
LU 17/17 Retningslinjer for egenbetaling Ori 1515  15
LU 18/17 Utredning av lovverket for studenters læringsmiljø Ori 1530  10
LU 19/17 StOr orienterer 23.05.2017 Ori 1540  10
LU 20/17 Utdanningsdirektøren orienterer 23.05.2017 Ori 1550  10
Slutt  

 1600

 

*) Unntatt offentlighet

                                     

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (19.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol