LU 17/17 Retningslinjer for egenbetaling


Orienteringssak (P360 17/01416)

Egenbetaling i høyere utdanning reguleres av egenbetalingsforskriften (Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler). Denne ble endres senest i juni i fjor, slik at institusjonene nå kan kreve at studenten har egen bærbar datamasking (og dermed må bære kostnadene med dette). I vår har det vært flere medieoppslag om egenbetaling, og lokalt har vi blant annet hatt en debatt om egenbetaling ved studieturer, der StOr har påpekt at obligatoriske studieturer må være uten egenandel. Utdanningsdirektøren har vurdert at uklarhetene omkring disse forhold kan avhjelpes ved å etablere felles retningslinjer for reiseutgifter som sikrer at ingen studenter får urimelige økonomiske belastninger i forbindelse med praksis. Forslag til slike retningslinjer har vært ute på høring (se Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter), og har vært behandlet av Utdanningsutvalget i sak UU 17/17 om egenbetaling tidligere i dag.

Utdanningsdirektøren orienterer om retningslinjenes bakgrunn og innhold, og om Utdanningsutvalgets vedtak og den videre prosess. 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 16.05.2017.

Saksbehandler: Stig Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 17-17 Retningslinjer for egenbetaling.pdf

Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol