Faglig organisering


Den 8.6.2017 fattet universitetsstyret vedtak om faglig organisering av fakultetene.

Styrets vedtak
Styret vedtok bl.a:

  • navn på de tre nye fakultetene og nye navn på ett fakultet og ett institutt. 
  • å dele Institutt for matematikk og naturvitenskap i to institutt.
  • å samle samfunnsikkerhet og risikostyring i Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
  • etablering av og navn på avdelinger ved Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag.
  • at alle fakultet skal ha en prodekan for undervisning (unntatt AM) og en prodekan for forskning.
  • at alle studieprogrammer skal ha en studieprogramleder
  • at alle fakulteter skal ha studieprogramutvalg (unntatt AM), ledet av prodekan for undervisning og med deltakelse fra studieprogramledere og studenter.
  • at alle fakulteter skal ha en ledergruppe bestående av minimum dekan, eventuelle instituttledere/avdelingsledere, prodekaner for hhv undervisning (unntatt AM) og forskning, fakultetsdirektør og ev studieprogramledere på fakultetsnivå.
  • at alle institutter skal ha en ledergruppe bestående av minimum instituttleder, kontorsjef og ev studieprogramledere.

Les mer om vedtaket i oppfølgingsnotatet.

 

Rapporter fra fakultetsvise arbeidsgrupper for den indre faglige organiseringen:

Underveisrapporter for faglig organisering:


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017