Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport 2016 - Kapittel 1: Om rapporten


1.1: Hensikt og bakgrunn

Utvalgets Årsrapport 2016 inngis til styret og har som formål å formidle [1] :

  • sentrale trekk i institusjonens arbeid med kvalitetssystem og læringsmiljø i 2016,

  • de vurderinger på et overordnet nivå utvalget gjør seg angående læringsmiljøets kvalitet og utviklingen av dette,

  • sentrale trekk i utvalgets arbeid i 2016 og de oppnådde resultater,

  • plan for utvalgets arbeid i 2017 og videre framover.

Rapporteringen inngår i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen)[2]. Årsrapporten er utformet i tråd med utvalgets vedtak i sak LU 34/16, og innbefatter utvalgets plan for arbeidet i 2017 som ble fastsatt av utvalget i sak LU 35/16.

 

1.2: Rapportens innhold

Årsrapporten rapporterer arbeidet med læringsmiljø på institusjonsnivå og resultatet av dette arbeidet, med utgangspunkt i mandatet styret har gitt utvalget samt utvalgets plan for arbeidet i rapporteringsperioden.

Årsrapporten omfatter følgende kapitler og vedlegg:

  • Kapittel 1 beskriver rapporten og dens formål.

  • Kapittel 2 gir en oversikt over utvalget, dets sammensetting, arbeidsområde og arbeidsform i rapporteringsperioden.

  • Kapittel 3 gir en kort oversikt over mål og planer fra «Plan for utvalgets arbeid 2016», som vedtatt av utvalget 10. november 2015, med oversikt over arbeidet utvalget har utført på planens punkter i 2016 og en overordnet vurdering av de resultater som er oppnådd i 2016.

  • Kapittel 4 gjengir planen for Læringsmiljøutvalet for 2017, som vedtatt av utvalget 15. november 2016[3].

Årsrapporten har følgende vedlegg: Mandat for LU.

 

Innholdsfortegnelsen                     Neste kapittel 

 

Kapittel 1 i pdf-format: 2016 Kapittel 1.pdf 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (08.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol