Resultater sykle til jobben-aksjonen 2016


Her er oppsummering og resultatene fra årets Sykle til jobben-aksjon

Antall påmeldte: 88

Antall påmeldte lag: 2

Antall levert lister: 54

Antall lag som har levert lister: 2

Totalt har det blitt syklet 36 036 km (mot 28 462 km) og blitt registrert 2506 aktive dager i konkurransen (mot 1938 aktive dager i 2015).  I gjennomsnitt har hver deltager vært aktiv 46,4 dager og syklet 655 kilometer. Tallene for 2015 var 52,3 aktive dager og 769 kilometer. Det totale antall kilometer har derfor økt fordi flere har rapportert inn aktivitet.

I 2016 hadde deltakere uten lag flest aktive dager, men syklet færre kilometer i snitt enn de som også var med i lagkonkurransen. Også i 2015 var det slik at de som syklet for et lag hadde færre aktive dager i snitt enn deltakere som kun deltok i den individuelle konkurransen.

I år var det med hele to lag, dobbelt så mange som i fjor.Vi varslet ved aksjonsstart at det ville bli en egen kategori for elsyklister hvis flere enn 10 meldte seg på. Det har ikke vært mange nok påmeldt til å lage en egen kategori for elsykkel i år heller (det var 9 stk i denne kategorien). Vi vet det er flere elsyklister på campus, men det virker som om de er så motiverte at de ikke trenger å være med på vår konkurransen for å sykle.

Vi har i år også hatt noe nytt, nemlig mulighet for å registrere aktivitet via Endomondo. Dette er noe av grunnen til at vi har flere med leverte lister i år, vi har nemlig hentet ut resultater fra Endomondo. Det kan også være at dette er noe av forklaringen på hvorfor aktive dager og kilometer har gått noe ned, da vi har kunnet hente ut registreringer fra Endomondo på deltakere som ike har levert lister. Før når det kun har vært mulig å registrere akltivitet via excel-skjema har det kanskje vært noe høyere terksel, og dermed kun de ivrigste som har levert listene sine?

Og så til resultatene:

Lagkonkurransen:

Det var to lag som deltok i lagkonkurransen i år. Som kjent legger vi i lagkonkurransen mest vekt på aktivitet – dvs at det gjelder å ha flest aktive dager i snitt per deltaker. Vi forbeholder oss også retten til å bruke skjønn i kåringen, siden lagkonkurransen er ment for å motivere flere til å delta og til å skape samhold mellom kolleger – og rivalisering mellom de ulike avdelingene! Lagene i år var Bits n’Bikes og ESS. Bits n’Bikes burde være kjent for de fleste. De har i år hatt 12 deltakere som har levert aktivitetsskjema/brukt Endomondo, så de er et rekordstort lag, og de har vært aktive og dominert denne konkurransen i flere år. ESS har også tidligere vunnet sykle til jobben, men da med et noe annet mannskap og med et annet navn enn i år. I år har ESS-laget telt 3 personer. Gjennomsnittsaktiviteten i de to lagene er ikke helt ulik, 40 aktive dager i snitt for det ene laget (ESS) og 41,9 for det andre (Bits n’Bikes), men når alle faktorer er vurdert og juryen har lagt sitt beste skjønn til grunn, så kan vi ikke gjøre annet enn å utrope det mest aktive og det mest tallrike laget til vinneren:

  1. Bits n’Bikes!!!!

Laget har gjort en konsistent innsats gjennom mange år i konkurransen, og også i år imponerer de med gode resultater og mye entusiasme. De får også pluss for høyre prestasjoner over tid. 

 

Individuell konkurranse

I 2014 dominerte mannfolka i begge kategorier, mens det i 2013 var sånn at mannfolka syklet lengst mens kvinnene syklet oftest. I år er det fortsatt mennene som dominerer i toppen av lista for flest kilometer, mens flere kvinner melder seg på i konkurransen om å ha syklet flest dager. Det er allikevel noen gamle kjenninger inne på topp tre. Faktisk er topp tre for flest antall kilometer i 2016 helt lik topp tre i 2015:

Flest antall kilometer:

  1. Ketil Ola Siqveland (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet): 3047 kilometer. Han har også vunnet de siste tre årene, i fjor logget han 3036 kilometer.
  2. John Magnus Furseth Kallevik (IT) – med imponerende 2747  kilometer så er han inne på en solid andreplass. Han kom også på andreplass i fjor, i år beviser han at det ikke var tilfeldig.
  3. Gunnar Thorkildsen (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet):  1985 km – litt lenger enn i fjor da han syklet 1810  kilometer.

 

Flest aktive dager

  1. Ole Bjørknes (IMD) – 93 dager
  2. Sigrid Alræk Dugstad (AM): 89 dager
  3. Ragnhild Finnesand Michaelsen: 86 dager

 

HOVEDGEVINSTEN blir trukket blant alle som har vært aktive minst 1 dag i snitt per uke gjennom konkurransen. Den heldige vinner i 2016 er Per Jotun!

Vi i styret i UIS BIL vil til slutt gjerne takke alle for innsatsen og den sporty innstillingen dere viser. Det å sykle til jobben er gøy, og det viser dere gjennom bidragene i konkurransen.


Sist oppdatert av Sara Mauland (29.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Sykkel - Elsykkel
Sykle til jobben