Erasmus+ kontaktpersoner ved Internasjonalt kontor


Erasmus+ følges opp sentralt ved UiS av Internasjonalt kontor, som har hovedansvar for kontrakter og stipendforvaltning innen Key Action 1 og veiledningsrolle innen Key Action 2.

Erasmus+ teamet ved Internasjonalt kontor har som oppgave å:

  • Forvalte og rapportere bruk av stipendmidler i Erasmus+ for studenter og ansatte
  • Veilede studenter og ansatte om de praktiske forholdene knyttet til utvekslingsopphold
  • Forvalte Erasmus+ avtaleporteføljen for det enkelte fakultet
  • Gi råd og bistand til faggrupper som vil bruke Erasmus+ midler til å støtte prosjekter knyttet til felles gradssamarbeid eller øvrig utdanningssamarbeid
  • Promotere Erasmus+ og formidle resultater av mobilitets- og utdanningssamarbeid delfinansiert gjennom Erasmus+ programmet
     

Kontaktpersoner og ansvarsområder:

Hege Rosså: Erasmuskoordinator for Key Action 1. Studieprogramutvikling, avtaler og utveksling

Trym Holbek: Erasmuskoordinator for Key Action 2 og Key Action 3. Prosjektsøknader og-utvikling

Magdalena Brekke: Key Action2  Prosjektsøknader og-utvikling. Avtaleportefølje HV fakultetet. Studieprogramutvikling, avtaler og utveksling

Celine Nygaard:  Avtaleportefølje for HH UiS og SV-fakultetet. Studieprogramutvikling, avtaler og utveksling.

Bente Dale: Avtaleportefølje for TN fakultetet.Studieprogramutvikling, avtaler og utveksling

Kjetil Kill Halvorsen og Kathrine Molde (HR avdelingen):  Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet

 

Felles epostadresser:
Innreisende studenter: exchange@uis.no
Utreisende studenter: utveksling@uis.no
Ansatte som vil søke om Erasmus+ stipend: euraxess@uis.no

 


Sist oppdatert av Hege Rosså (29.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol