Erasmus+ kontaktpersoner ved Internasjonalt kontor


Erasmus+ følges opp sentralt ved UiS av Internasjonalt kontor, som har hovedansvar for kontrakter og stipendforvaltning innen Key Action 1 og veiledningsrolle innen Key Action 2.

Erasmus+ teamet ved Internasjonalt kontor skal:

  • Forvalte og rapportere bruk av stipendmidler i Erasmus+ for studenter og ansatte
  • Veilede studenter og ansatte om de praktiske forholdene knyttet til utvekslingsopphold
  • Forvalte Erasmus+ avtaleporteføljen for det enkelte fakultet
  • Gi råd og bistand til faggrupper som vil bruke Erasmus+ midler til å støtte prosjekter knyttet til felles gradssamarbeid eller øvrig utdanningssamarbeid
  • Promotere Erasmus+ og formidle resultater av mobilitets- og utdanningssamarbeid delfinansiert gjennom Erasmus+
     

Kontakspersoner:

Hege Rosså: Institusjonskoordinator for Erasmus+ programmet. Erasmus+ student og lærerutveksling

Magdalena Brekke: Kapasitetsbygging, strategiske partnerskap

Celine Nygaard: Avtaleportefølje for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Erasmus Mundus, Joint Master Degrees

Trym Holbek: Avtaleportefølje for Det humanistiske fakultet

Bente Dale: Avtaleportefølje for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontaktadresser for utveksling:

Innreisende studenter: exchange@uis.no
Utreisende studenter: utveksling@uis.no

 


Sist oppdatert av Hege Rosså (25.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol