LU 30/16 Orienteringssaker og eventuelt


Orienteringssak(P360 16/00080)

Utdanningsdirektøren orienterer om følgende:

Denne siden oppdateres løpende fram til møtet.

Endringer i studiekvalitetsforskriften

Kunnskapsdepartementet fastsatte 24. juni 2016 endringer i studiekvalitetsforskriften. Endringene gjelder blant annet NOKUTs tilsynsvirksomhet (§ 1), krav til systematisk kvalitetsarbeid (§ 2-1), periodisk tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid (§ 2-2) samt akkreditering og revidering av akkreditering av studietilbud og institusjoner (§ 3, § 5 og § 8).

Les mer på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-24-794

Årlig nasjonalt LMU-forum i Tromsø 20. oktober 2016

Det nasjonale LMU-forum 2016 arrangeres 20. oktober i Tromsø i samarbeid med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Årets tema er: «Har LMU utspilt sin rolle?». Bakgrunnen er blant annet at LMUene i liten grad har vært involvert i fusjonsprosessene og campusprosjekter, saker som er viktige for studentenes læringsmiljø. Derfor antar Universell at mange viktige læringsmiljøsaker diskuteres og behandles på andre arenaer enn LMUene ved institusjonene.

Les mer her: http://www.universell.no/lmu/lmu-forum/lmu-forum-2016-i-tromsoe/

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2016

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2016 går av stabelen 1. og 2. november 2016. I år starter konferansen med historiens første utdanningsfest i Posthallen i Oslo om kvelden 1. november, og fortsetter 2. november med fullt program på Oslo Kongressenter. Påmeldingsfrist er 18. oktober.

Les mer her: http://www.nokut.no/no/Nyheter/Konferanser-seminarer-og-kurs/NOKUT-konferansene/Hoyere-utdanning/2016/

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 6.9.2016. 

Saken i pdf-format: LU 30-16 Orienteringssaker og eventuelt.pdf

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol