LU 27/16 NOKUTs forslag til ny studietilsynsforskrift


Vedtakssak (P360 16/00080)

Universitets- og høyskoleloven og studiekvalitetsforskriften er nå begge justert som en konsekvens av de nye europeiske standarder og retningslinjer for høyere utdanning, samt av strukturreformen i høyere utdanning. Dermed er turen kommet til studiekvalitetsforskriften. NOKUT planlegger å sende sitt forslag til ny studietilsynsforskrift på høring 9. september 2016.

Innholdet i høringsforslaget er ikke kjent enda, ei heller høringsfristen. Innhold og høringsfrist vil være utgangspunktet for behandlingen av høringsforslaget i læringsmiljøutvalget. Utdanningsdirektøren har satt opp denne sak som vedtakssak med tanke på at utvalget bør drøfte og komme fram til hvordan utvalget ønsker å følge opp forslaget til ny tilsynsforskrift.

Når NOKUT har sendt ut sitt høringsforslag, oppdateres denne siden med lenke til høringsforslaget (se oppdatering nederst på siden).

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Utvalget ber utdanningsdirektøren bidra til at NOKUTs høringsforslag til ny tilsynsforskrift behandles i samsvar med hva som framkom på møtet.

 

NOKUT inviterer fredag 30. september til høringskonferanse. Mer informasjon her: http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2016/NOKUT-inviterer-til-horingskonferanse-30-september/

Kvalitetskontoret planlegger å strømme konferansen til et møterom her på UiS. Ta kontakt med Stig Selmer-Anderssen dersom du er interessert i å delta.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 6.9.2016. 

Saken i pdf-format: LU 27-16 NOKUTs forslag til ny studietilsynsforskrift.pdf

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Oppdatering:

NOKUT sendte ut forslag til ny studietilsynsforskrift på høring mandag 12. september. Utdanningsavdelingen sender forslaget på intern høring til alle enheter samt Uniped. StOr har fått forslaget på høring gjennom NSO. Læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalget har forslaget oppe som saker, og vurderer selv om de vil gi innspill til universitetets interne høring. Frinst for innspill til den interne høringsprosess er satt til 18. november. Merk at denne fristen gjør det mulig for utvalget å behandle innspill til høringsprosessen som sak på sitt møte 15. november. 

Les mer om forslaget på NOKUTs sider om forslaget til ny studietilsynsforskrift


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol