5.2.2: Årsrapporter på fakultetsnivå


Arbeidet med kvalitet på fakultetsnivå er beskrevet i fakultetenes årsplaner og årsrapporter. Fakultetsstyrene og fakultetenes kvalitetsutvalg har særskilte roller i arbeidet med kvalitet på fakultetene.

Det humanistiske fakultet

Rapporter og planer for arbeidet med kvalitet ved Det humanistiske fakultet finnes

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rapporter og planer for arbeidet med kvalitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finnes

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Rapporter og planer for arbeidet med kvalitet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet finnes


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol