5.2.1: Institusjonens årsrapporter


Arbeidet med kvalitet på institusjonsnivå er beskrevet i institusjonens årsplaner og årsrapporter. De sentrale utvalg har spesielle roller i å planlegge og beskrive arbeidet med kvalitet i studietilbudets innhold (utdanningsutvalget) og i de omgivelser dette innholdet tilbys (læringsmiljøutvalget).

Institusjonens årsplaner og årsrapporter

Institusjonens årsplaner og årsrapporter finnes på siden Strategi, planer og rapporter.

Utdanningsutvalgets årsplaner og årsrapporter

Utdanningsutvalgets årsplaner og årsrapporter finnes i snarveifeltet 'MØTE OG ÅRSRAPPORTAR' til høyre på utdanningsutvalgets hovedside.

Læringsmiljøutvalgets årsplaner og årsrapporter

Læringsmiljøutvalgets årsplaner og årsrapporter finnes på siden Årsrapporter for LU.

Studentenes årsplaner og årsrapporter

Studentenes planer og rapportering av arbeidet med kvalitet framkommer i protokollene fra møtene i StOr sitt arbeidsutvalg, som finnes på siden Protokoller.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol