Rapportfrist for tildelinger til læringsmiljøfremmende tiltak 2015/16 er 1.aug.2016


Prosjektene som ble tildelt midler til læringsmiljøfremmende tiltak for studieåret 2015/2016 har frist til 1. august 2016 for å inngi rapport på bruken av midlene.

Utdanningsdirektøren informerte i brev av 4.6.2015 om tildeling av midler for læringsmiljøfremmende tiltak for 2015/2016, og ba samtidig om at en rapport på bruken av midlene sendes utvalgets sekretariat ved maren.a.kvaloy@uis.no innen 1. august 2016.

Følgende tildelinger ble gjort for studieåret 2015/2016:

  • Brynjar Foss ved Institutt for helsefag ble tildelt kr. 50.000,-  for å utvide og videreutvikle en MOOC som er under produksjon

  • Prosjektet ”Det lille ekstra” ved Wenche Hovland ble tildelt kr. 50.000,- for å rekruttere og gi opplæring til studentassistenter for å bedre læringsmiljøet for minoritesspråklige studenter. Økt studentoppfølging.

  • Ragnhild Sjurseike og Carl Cato Wadel ved Institutt for medie- kultur- og samfunnsfag ble tildelt kr. 50.000,- for igangsetting av et prosjekt for å øke studentoppfølgingen e emnet BSSBAC sosiologi. Målet er å øke studentenes skrivekompetanse og gi tettere oppfølging i skriveprosessen  

  • Wayne Brasel ved Institutt for musikk og dans ble tildelt kr. 25.000,- for publisering av digitale e-bøker. Flip 4 Mac. Midlene skal gå til software og utstyr.

  • Synnøve Eikeland ved Institutt for barnehagelærerutdanning ble tildelt kr. 50.000 ,- for å utvikle og ta i bruk en ny undervisningsmetode innen natur, helse og bevegelse (NHB). Utvikle en App som Nettop skal bistå i utviklingen av.

  • Karoline Høibo ved Lesesenteret ble tildelt kr. 50.000,- for å kunne undervise lærere i hvordan å bruke digitale tavler i lærernes skoleundervisning. Midlene skal gå til innkjøp av digitale tavler til Lesesenteret.

  • Gitte Kolstrup ved universitetsbiblioteket ble tildelt kr. 25.000,- for innkjøp av skjermer til lesing av online aviser og magasiner for internasjonale og minoritesspråklige studenter.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (16.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Læringsmiljøfremmende tiltak 2016

Frist for å søke var 1. mai 2016. Det kom i år inn 17 søknader, og uvalget vedtok 24.5.2016 å tildele 7 av søknadene midler.