4.4.2: Krav og retningslinjer


Kapitlet gir informasjon om de mest brukte kravene og retningslinjene i arbeidet med kvaliteten på gjennomføringen av studietilbud.

De fleste lover, forskrifter og retningslinjer som angår høyere utdanning inneholder krav/retningslinjer for gjennomføringen av tilbudet. I dette kapitlet har vi samlet de av kravene og retningslinjene som det oftest vil være behov for i arbeidet med kvaliteten av gjennomføringen av studietilbud. (For en mer uttømmende liste over kravene og retningslinjene som gjelder vises det til Kapittel 6: Lover og regler.)

  • Krav til gjennomføringen på overordnet nivå
  • Krav til studieinnhold i gjennomføringen av studiet
  • Krav til omgivelser i gjennomføringen av studiet

Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (09.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol