Læringsfestivalen 2016


Læringsfestivalen 2016 arrangeres i Realfagbygget på NTNU i Trondheim mandag 9. og tirsdag 10. mai i 2016. Tema i år er studentaktiv læring og teknologi.

Læringsfestivalen 2016 arrangeres av NTNU i samarbeid med Norgesuniversitetet.

Tema i år er studentaktiv læring og teknologi.

Nye former for teknologi gir nye muligheter, både for undervisningen, måten vi lærer på, de geografiske mulighetene, og for de administrativt- og tekniske rammene rundt. For den enkelte kan det være krevende å få oversikt over alt som skjer og hva som er nyttig. Ikke alt gir bedre kvalitet i undervisning og læring.

Læringsfestivalen 2016 vil inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring. Vi vil gi deg innsikt i de teknologiske mulighetene som eksisterer og mulighet til å utveksle erfaringer med andre. Arrangementet er også en arena for å knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Les mer på Læringsfestivalens nettside: http://www.ntnu.no/web/laeringsfestivalen/laeringsfestivalen


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (29.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol