Sykle til jobben-aksjonen 2016 har startet!


Bli med på årets Sykle til jobben-aksjon! Aksjonen går fra 2. mai til 30. september. Alle som er påmeldt og sykler eller går til jobb en dag i uka eller mer er med i trekningen av et gavekort på 5000 kroner. I tillegg er det premiering av den som sykler lengst, den som sykler oftest, og det mest aktive laget. Nytt i år er mulighet for å registrere aktivitet via Endomondo.

(Skal du bare ha tak i registreringsskjema for aktivitet? Trykk her for excel-skjema.)

Våren er her – og med den Sykle til Jobben–aksjonen. Ved å la bilen stå og velge andre framkomstmåter sparer vi miljøet og får bedre helse. Som tidligere år har UiS  valgt å ha en lokal aksjon i stedet for å delta i den nasjonale aksjonen. Da kan vi bruke penger på premier i stedet for deltakeravgift. Totalt er det premier for over 13 000 kroner i årets Sykle til jobben-aksjon. Alle som sykler i snitt minst en dag i uka, dvs minst 18 sykkelturer i løpet av perioden, er med og konkurrerer om hovedpremien: Et gavekort til sportsbutikk på 5000 kroner. Det er også premier for den som har syklet lengst, for den som har syklet oftest og for det mest aktive laget.  OBS! Dersom du løper eller går  eller på andre måter kommer deg fram for egen motor kan du selvsagt også delta. Dersom du sykler eller går bare deler av strekningen er dette også ok - da registrerer du bare den distansen du faktisk har syklet eller gått.

Sykle til jobben-aksjonen er en aktivitet i regi av bedriftsidrettslaget. Aksjonen er åpen for alle ansatte. Du deltar gjennom å laste ned et excel-skjema som du bruker til å registrere din daglige aktivitet. Når aksjonen er slutt sender du inn ferdig utfylt skjema for å være med i trekningen av premier.  Nytt i år er at deltakerne også  kan registrere aktivitet via Endomondo i stedet for excel-skjemaet. Dette er en prøveordning. 

Det er opprettet to Endomondo-komkurranser: en for å sykle lengst, og en for å sykle oftest.

Vinnerne annonseres og premier deles ut på bedriftsidrettslaget årlige trimfrokost i månedsskiftet november/desember.

Påmelding per e-post til Sara Mauland (påmelding er ikke bindende - det er kun for at vi skal ha oversikt over hvor mange som deltar og for å sjekke at alle får levert skjema/registrert resultater i tide). Du registrerer aktivitet på excel-skjema som sendes inn på slutten av aksjonen.

Individuelle deltakere premieres i tre kategorier:

1. Flest antall kilometer
2. Flest antall aktive dager
3. Loddtrekning mellom alle deltakere som har syklet 18 dager eller mer

Dersom det blir flere enn ti som melder seg på med elsykkel vil vi opprette egen klasse for dette og utrope årets elsyklist. Dersom det er færre enn ti med elsykkel, konkurrerer de i samme klasse som de øvrige syklistene, men i konkurransen om flest antall kilometer får elsyklistene sitt kilometertall redusert med 30 %.
 

Premiering for lag:

For å hevde seg i lagkonkurransen må flest mulig av lagets medlemmer være aktive flest mulig dager. Det er altså  ikke om å gjøre å sykle lengst, men å ha et høyt aktivitetsnivå.  Hvert lag må også levere en kort begrunnelse for hvorfor de fortjener å vinne.

Hvem kan delta?

Bedriftsidrettslagets mål er at flest mulig skal delta! Aksjonen støttes av personalavdelingens HMS-budsjett for å oppfordre medarbeiderne til fysisk aktivitet.

Alle ansatte som kommer seg til og/eller fra arbeid for egen maskin får være med! «Sykle til Jobben»-aksjonen inkluderer også de som går/jogger/bruker rulleskøyter, rulleski, skateboard eller sparkesykkel eller lignende til og fra jobb. Også de som går for egen maskin på deler av veien til/fra arbeid kan være med. Vi har et sterkt ønske om at alle som sykler til jobb deltar - også de som ville ha syklet uansett om det var en konkurranse eller ikke - da STJ-aksjonen er den beste (og eneste) kilden til informasjon om hvor mange som faktisk sykler til jobb her ved UiS.

Lyst til å delta som lag? De som ønsker å stille som lag peker ut en kontaktperson for laget som får ansvaret for å sende inn begrunnelsen for laget. Lagenes skjema trenger ikke å sendes inn samlet, så lenge det går klart fram på skjemaet hvilket lag deltakeren tilhører.

Som syklist er man utsatt i trafikken. Vi oppfordrer alle til å sette sikkerhet først og ta hensyn til andre trafikanter og gående.

Registrering av deltakelse

Vi har laget et eget Excel - skjema for registrering. Du registrerer selv
• antall aktive dager i perioden (2. mai - 30. september)
• antall kilometer i perioden (2. mai - 30. september)

NB! Kun registreringer på dette skjemaet eller på UiS BILs Endomondo-challenge vil bli tatt med. Dere som deltar i fakultets- eller instituttaksjoner som går over hele året, må være oppmerksomme på dette og registrere på sykkelaksjonens skjema i den tiden sykkelaksjonen varer. Vi har ikke mulighet til å ta det ekstraarbeidet det innebærer dersom dere sender inn feil skjema.

Ansatte som vil delta, må melde seg på til via epost til Sara Mauland.

Utfylt skjema sendes på epost til Sara Mauland, sara.mauland@uis.no innen 15. oktober 2016.

Medlemskap i UiS BIL

Bedriftsidrettslaget ser gjerne at flere melder seg inn i UiS BIL. For en beskjeden kontingent på 200 kroner i året får du mulighet for rabatt i enkelte sportsbutikker, du kan benytte deg av Rogaland Bedriftsidrettskrets sine rabattavtaler, og du vil få informasjon om alle UIS BILs aktiviteter. UIS-ansatte får også rabatt på Bike Brothers. Se medarbeiderhåndboken - ansattgoder - rabatter på intranettsidene for mer informasjon. Innmeldingsskjema til bedriftsidrettslaget finner du her.

Har du spørsmål kan du kontakte Sara Mauland, sara.mauland@uis.no (leder i BIL) (telefon 3 1016).

Bli med!


Sist oppdatert av Sara Mauland (03.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Sykkel - ny sesong. Sykle til jobben 2016.
Er sykkelen din klar for en ny sesong? Husk at du kan bruke sykkelverkstedet til å fikse småting selv.