1.5.3: Organisering av kvalitetsarbeidet på fakultetsnivå


[Her beskrives det hvordan kvalitetsarbeidet er organisert på fakultetsnivå ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet]

Her kommer det tekst om:

  • Hvordan kvalitetsarbeidet er organisert i og av fakultetets styre og ledelse
  • Hvordan kvalitetsarbeidet er organisert i og av fakultetets råd og utvalg
  • Hvordan kvalitetsarbeidet er organisert i og av fakultetets stabsfunksjoner
  • Hvordan fakultetets samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører og interessenter inngår i kvalitetsarbeidet

 

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (18.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol