1.4.6: Organisering av kvalitetsarbeidet på Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag


Her beskrives hvordan kvalitetsarbeidet på Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag er organisert, hvilke roller som inngår (styre og ledelse, stabsfunksjoner, råd og utvalg), og hvilke oppgaver og ansvar disse har i kvalitetsarbeidet.

Dette kan også illusteres med et organisasjonskart over kvalitetsarbeidet ved instituttet.

Det kan vurderes om det kan være nyttig å ta med lenker til enkelte av underkapitlene i kapittel 2 (akkreditering) og kapittel 3 (eksamen) som inneholder aktuell informasjon for dette instituttet.

Det kan vurderes om det kan være nyttig å ta med lenker til enkelte av underkapitlene i kapittel 4 (studier), kapittel 5 (kvalitetsoppfølging og rapportering) og kapittel 6 (lover og regler) som inneholder aktuell informasjon for dette instituttet.

Det kan vurderes om det kan være nyttig å ta med lenker til de systemer og verktøy (kapittel 7) som de ulike aktørene ved instituttet benytter.

 

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (18.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol