1.4.3: Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk


Organisering, roller og ansvar i kvalitetsarbeidet ved Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk

[Her beskrives hvordan kvalitetsarbeidet på Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk er organisert, hvilke roller som inngår (styre og ledelse, stabsfunksjoner, råd og utvalg), og hvilke oppgaver og ansvar disse har i kvalitetsarbeidet. Dette kan også illusteres med et organisasjonskart over kvalitetsarbeidet ved instituttet.]

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol