1.4.1: Institutt for kultur- og språkvitenskap


Organisering, roller og ansvar i kvalitetsarbeidet ved Institutt for kultur- og språkvitenskap

[Her beskrives hvordan kvalitetsarbeidet på Institutt for kultur- og språkvitenskap er organisert, hvilke roller som inngår (styre og ledelse, stabsfunksjoner, råd og utvalg), og hvilke oppgaver og ansvar disse har i kvalitetsarbeidet. Dette kan også illusteres med et organisasjonskart over kvalitetsarbeidet ved instituttet.]

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol