7.3: Dokumenter og maler


Kapitlet gir oversikt og lenker til en rekke maler, skjemaer, sjekklister og andre dokumenter som brukes i arbeidet med kvalitet.

Brosjyrer og systembeskrivelser

Kvalitetssystemet ved UiS (2011)

Kvalitetshåndbok Del I: Studiekvalitet (2009)

Kvalitetshåndbok Del II: Kvalitetshandbok (2009)

Norsk versjon av universitetets brosjyre om kvalitetssystemet (2008)

Engelsk versjon av universitetets brosjyre om kvalitetssystemet (2008)

 

Maler og skjemaer

 

Eksterne evalueringer og rapporter

Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen - delrapport 1 (2016)

Universitetet i Stavanger - Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen (2009)

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie – Fase 3 - Universitetet i Stavanger. Tillegg til hovedrapport. (2008)

Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie - fase 1 - Universitetet i Stavanger (2005)

Høgskolen i Stavanger - Akkreditering som universitet (2004)

 

 

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (25.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol