Are you applying FRIPRO - FIA host a Q&A session with individual feedback on your proposal


Are you writing a FRIPRO application for the deadline 25th of May and have a few questions? Whom should you put as a project leader? What should you write in the “relevance to call” session? Which attachments are necessary and which are redundant? How many international partners are adequate? The research and innovation department will have a question and answer (Q&A) and frequently asked question (FAQ) session to help you in the process. You can also book a consultant session to get feedback and discuss your proposal.

Program 26. April 2016 - SV and HUM

Place: KA-U20

09:00 – 12:00 – Individual feedback sessions: send your proposal on beforehand for full feedback, or bring it and present your proposal in the session. 30-60 minute sessions per application.

12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Come ask your questions and leave, or join the full hour.

13:00 – 16:00 - Individual feedback sessions

 

Program 4. May - TN

Place: AR V-208

09:00 – 12:00 – Individual feedback sessions: send your proposal on beforehand for full feedback, or bring it and present your proposal in the session. 30-60 minute sessions per application.

12:00 – 13:00 - Q&A and FAQ: Come ask your questions and leave, or join the full hour.

13:00 – 16:00 - Individual feedback sessions

 

Contact  Vibeke Hervik Bull to book time for individual feedback on your proposal.

 


Informasjon om FRIPRO- utlysningen

FRIPRO lyser ut midler innenfor fire søknadstyper som dekker ulike deler av forskerkarrieren:

  • Mobilitetsstipend – 0-6 år etter doktorgrad
  • Unge forskertalenter – 2-8 år etter doktorgrad. Søker må være under 40 år.
  • Forskerprosjekter – minst 6 år etter doktorgrad
  • Arrangementsstøtte

Det lyses ikke ut midler i kategorien Toppforsk for 2016 (minst 6 år etter doktorgrad), men denne kategorien lyses ut i 2017 igjen. Du kan kun være prosjektleder for en søknad til FRIPRO i 2016.

Lenke til FRINATEK-utlysning

Lenke til FRIMEDBIO-utlysning

Lenke til FRIHUMSAM-utlysning

ps. utlysningen blir først aktiv, med tilgang til søknadsskjema  seks uker før fristen (13. april). (Man kan opprette et midlertidig søknadsskjema som kan overføres søknade gjennom denne linken)

Økt ramme for søknadsbeløpet

For søknadstypen forskerprosjekt er rammen for søknadsbeløpet økt fra 3-9 millioner kroner til 5-10 millioner kroner. For unge forskertalenter er rammen økt fra 3-7 millioner kroner til 4-8 millioner kroner.

Krav til arbeidsinnsats for unge forskertalenter

FRIPRO stiller nå krav til prosjektleders arbeidsinnsats for unge forskertalenter. Ansatte i førstestillinger i universitets- og høyskolesektoren må bruke minst 25 prosent av arbeidstiden på FRIPRO-prosjektet. Ansatte i forskerstillinger må bruke minst 50 prosent av arbeidstiden på prosjektet.

Intervjuer av unge forskertalenter

Intervjuer innføres nå i FRIPRO i behandlingen av søknader til unge forskertalenter. Fagkomiteene skal foreta intervjuene av prosjektledere for søknader som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil foregå i forbindelse med komiteenes bevilgningsmøter i slutten av november.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (07.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol