7: Systemer og verktøy


Ved universitetet benytter vi en lang rekke ulike verktøy og systemer i arbeidet med kvalitet. Dette kapitlet gir en oversikt over mange av de viktigste.

Kapitlet er delt inn i fire deler:

  • Kapittel 7.1 om Systemeiere og systemansvar gir beskrivelser av hva som menes med disse begrepene, og hvordan de inngår i vårt kvalitetssystem.
  • Kapittel 7.2 om Veiledninger beskriver hvordan veiledningene inngår i systemet. Det gis en oversikt over slike veiledninger, med lenker til de fleste av dem.
  • Kapittel 7.3 om Dokumenter og maler beskriver hvordan vi kan bruke maler og skjemaer i arbeidet med kvalitet. Det gis en oversikt over en rekke slike maler og skjemaer, med lenker til de fleste. Kapitlet gir også oversikt og lenker til en rekke beskrivelser, sjekklister og andre dokumenter som har tilknytning til arbeidet med kvalitet.
  • Kapittel 7.4 om IKT-systemene gir en oversikt over de viktigste av systemene vi bruker i kvalitetsarbeidet vårt, med lenker til ytterligere beskrivelser og dokumentasjon av de aller fleste.

 

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (25.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol