6: Lover og regler


Kvalitetsarbeidet er underlagt en rekke lover, forskrifter, retningslinjer og krav.

Kapitlet omfatter alt fra lokale forskrifter fastsatt av styret eller gjennom fullmakt fra styret, til nasjonale lover og forskrifter så vel som internasjonale overenskomster vi har forpliktet oss til å overholde, som nasjon, region eller institusjon. Felles for alle slike som er med i dette kapitlet, er at de utgjør rammer for hva arbeidet med kvalitet skal omfatte, og for hvordan det skal planlegges, gjennomføres og følges opp.

 

6.2: Standarder og retningslinjer 

  • 6.2.1: Europeiske standarder og retningslinjer for høyere utdanning
  • 6.2.2: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (06.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol