4.2.1: Prosessoversikt - nytt studietilbud


I dette kapitlet beskrives arbeidet med studiekvalitet når det utvikles og etableres nye studietilbud i oversiktsform, med fokus på prosessen og de sentrale fasene i den.

De sentrale aktivitetene og milepælene i utviklings- og etableringsprosessen for nye studier omgatter disse steg:

  • Ideutvikling
  • Søknad om utredningstillatelse
  • Utredningstillatelse gitt
  • Utredning
  • Søknad om akkreditering og etablering
  • Akkreditering gitt
  • Etablering besluttet

Prosessen er for tiden under revisjon. Revisjonsarbeidet utføres av universitetets arbeidsgruppe for revisjon av studieprogramarbeid (AGRR). Arbeidsgruppa har laget et prosessdiagram for arbeidet med studieprogram, og dette er behandlet av de sentrale utvalg (UU og LU).

 

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)  


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (07.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol