Kjøreplan


Kjøreplan for læringsmiljøutvalgets møte 29. mars 2016

SAK Navn Type Start Tid
LU 12/16 Godkjenning av innkalling til møtet 29. mars 2016 Vedtak 13:00 5
LU 13/16 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2016 Vedtak 13:05 5
LU 14/16 Budsjettinnspill for budsjettåret 2017 Vedtak 13:10 25
LU 15/16 Tema for årets fellesseminar Vedtak 13:35 15
LU 16/16 Eksternt medlem til læringsmiljøutvalget Vedtak 13:50 15
LU 17/16 StOr orienterer Orient. 14:05 15
LU 18/18 Orienteringssaker Orient. 14:20 30
 

Slutt

  14:50  

Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (19.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol