LOKUT fellesseminar


14.09.2016 ble fastsatt som dato for kurs og fellesseminar 2016 av begge de to utvalg på utvalgsmøtene i februar.

Status

Tema for fellesseminaret skal utarbeides i løpet av mars-mai 2016.

Bakgrunn

Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget har begge oppgaver som er tett knyttet til studiene universitetet tilbyr og gjennomfører, og har i mange år sett en økende grad av samarbeid mellom utvalgene. Dette samarbeidet ble styrket i de endrede mandater utvalgene fikk i 2011, men endringene førte allikvel til at det i praksis oppsto uklarheter omkring utvalgenes respektive roller. Utvalgenes nye mandater (gjeldende fra 1.1.2016) er utformet for at dette skal unngås, og for ytteligere å styrke samarbeidet mellom de to utvalg.

Etter de nye mandatene skal utdanningsutvalet i hovedsak arbeide med innholdet i våre studietilbud, mens læringsmiljøutvalget i hovedsak skal arbeide med de omgivelser dette innholdet tilbys i.

Departementets og NOKUTs nye arbeids- og tilsynsmodell omfatter at den enkelte institusjon i økende grad må organisere sitt kvalitetsarbeid på en måte som tilsvarer NOKUTs arbeidsmåte. Departementet og NOKUT omtaler dette som institusjonenes «LOKUT» - lokale organ for kvalitet i utdanningene. Ved UiS er det utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget som til sammen utgjør institusjonens organ for kvalitet i utdanningene, og som dermed blir «UiS LOKUT».

Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget har etter mandatendringene i 2011 koordinert sine årshjul tett, med nær sammenheng i saker og møteplaner, og har hvert år arrangert et fellesseminar der begge de to utvalg deltar.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol