LU 18/16 Orienteringssaker


Orienteringssak (P360 16/00080-22)

Utdanningsdirektøren orienterer om følgende:

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 17.3.2016. 

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format: LU 18-16 Orienteringssaker.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol