LU 16/16 Eksternt medlem til læringsmiljøutvalget


Vedtakssak (P360 16/00080-20)

Saken gjelder: Læringsmiljøutvalget får ny sammensetning fra høsten 2016 av, og styret har invitert utvalget til å gi innspill til hvem som bør være utvalgets eksterne medlem.

I sak LU 07/16 om ny sammensetning av læringsmiljøutvalget gjorde utvalget vedtak der utdanningsdirektøren ble bedt om iverksette arbeid med en forenklet framgangsmåte for å samle innspill fra medlemmene, og legge fram en liste med kandidater i vedtakssak på inneværende møte. Utvalget ville så gjøre vedtak om sin tilråding angående det eksterne medlem til utvalget fra høsten 2016. 

Utdanningsdirektørens vurdering

Når fristen for å foreslå kandidater var utløpt var følgende personer foreslått (alfabetisk):

  • Lene Borgen - rådgiver, Direktørens stab, HSH. Kvalitetskoordinator for HSH. (Både UiS og HSH er med i UH-nett Vest.)
  • Eli Gundersen – rådgiver, Utdanningsdirektoratet. Medlem Ludvigsenutvalget og nylig avgått skolesjef i Stavanger.
  • Bjørg Klokk – leder PPT Stavanger.

Utdanningsdirektøren vurderer at utvalget også kan åpne for at forslag kan spilles inn under behandlingen av foreliggende sak.

Med mindre kandidater foreslås på møtet, framsetter utdanningsdirektøren følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: Utvalget ber utvalgets leder om å oversende listen over foreslåtte kandidater til universitetsdirektøren, med den prioritering utvalget kom fram til. 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 17.3.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 16-16 Eksternt medlem til læringsmiljøutvalget.pdf


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol