LU 15/16 Tema for årets fellesseminar


Vedtakssak (P360 16/00080-18)

Saken gjelder: Tema for årets fellesseminar, som går av stabelen 14.09.2016.

Det legges også i år opp til at fellesseminaret for UU og LU legges til samme dag som innføringskurs for nye medlemmer, siden begge skal være i starten av semesteret (før første møte i utvalgene. I 2015 var kurset og fellesseminaret lagt med kursdelen om formiddagen og fellesseminaret om ettermiddagen etter en felles lunsj. Erfaringen med dette var gode, og utvalgene har ønsket å videreføre ordningen. Dato for kurs og fellesseminar er satt til 14.09.2016 (sak LU 06/16). 

Utdanningsdirektøren ber nå utvalget spille inn forslag til tema for fellesseminaret. Tema bør ha tilknytning til ett eller flere av områdene utvalget har satt på sin plan for 2016:

  •  Utvalgets oppgaver og arbeidsformer
  •  Universell utforming av studie- og læringsmiljø
  •  Læringsmiljøet og kvalitetssystemet
  •  Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene

Utvalgsleder har pekt på at utvalget bør konkretisere ytterligere hva utvalget vil arbeide videre med innenfor disse områdene, og utdanningsdirektøren vil peke på at den foreliggende sak er en anledning for slik ytterligere konkretisering.

Utdanningsdirektøren ber medlemmene tenke gjennom hva som kan være egnede tema, og spille inn sine forslag på møtet. Utvalgets medlemmer har også anledning til å foreslå tema i forkant av møtet: LU 15/16 Forslagsskjema. Innkomne forslag vil bli lagt fram på møtet.

 

Forslag til vedtak: Utvalget ber utdanningsdirektøren fortsette arbeidet med planlegging av årets fellesseminar under hensyn til uvalgets ønske om tema for årets seminar.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 17.3.2016. 

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 15-16 Tema for årets fellesseminar.pdf


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (02.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol