LU 13/16 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2016


Vedtakssak (P360 16/00080-17)

Saken gjelder: Godkjenning av møteboka fra LU-møtet 23.februar 2016 som godkjent av utvalgets leder 1.3.2016 og sekretær 23.2.2016, og arkivert i p360 som dokument 16/00080-14 den 4.3.2016. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider, og sendt styret til orientering (styresak US 29/16).

 

Forslag til vedtak:  ​Møtebok fra LU-møtet 23. februar 2016 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 16.3.2016 

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen 

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 13-16 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2016.pdf


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol