LU 12/16 Godkjenning av innkalling til møtet 29. mars 2016


Vedtakssak (P360 16/00080-15)

Saken gjelder: Godkjenning av innkallingen til møtet 29. mars 2016.

Innkallingen skal godkjennes av en beslutningsdyktig gruppe for at møtet skal kunne settes rett.

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i KLU 29. mars 2016 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 16.03.2016. 

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 12-16 Godkjenning av innkalling til møtet 29. mars 2016.pdf


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol