Om eksamen ved det enkelte fakultet


Eksamen og eksamensordninger på tvers av fakultetene er beskrevet i håndbokens kapitler 3.1 til 3.4. Kapitlene 3.5 til 3.7 beskriver hvilke særskilte forhold som gjelder ved hvert enkelt fakultet.

3.5: Om eksamen ved Det humanistiske fakultet

3.6: Om eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

3.7: Om eksamen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nytt om eksamen

Ny eksamens- forskrift

Styret vedtok 10. mars 2016 nye eksamensforskrifter for UiS, gjeldende fra 1. august. Du kan lese de nye eksamensforskriftene på Lovdata:

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger, av 10. mars 2016 (trer i kraft 1. august 2016)

Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, av 7. mars 2013 (oppheves 1. august 2016)

 

Digital eksamen

Ved Universitetet i Stavanger ble det gjennomført totalt 49.248 eksamener i 2015. Av disse ble 6.893 (14 %)gjennomført som digital eksamen.  Tallet inkluderer omfatter alle eksamener, inkludert hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver. Av de totalt 36.305 kandidatene som hadde skriftlige skoleeksamener i 2015, leverte 4.017 studenter digitalt, slik at 11% av skriftlige skoleeksamener var digitale i 2015.

Fra 2016 skal alle hjemmeeksamener gjennomføres digitalt. Universitetet arbeider målrettet for å øke andelen skoleeksamener som gjennomføres digitalt, men arbeidet møter blant annet en del kostnadsmessige utfordringer knyttet til infrastrukturen.