European Consoritum of Innovative Universities (ECIU)


Universitetet i Stavanger er, som eneste norske universitet, tatt opp som medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Universitetets medlemskap i ECIU ble offentliggjort 9. oktober 2012, og var en stor milepæl for UiS, og utgjorde samtidig en internasjonal anerkjennelse av universitetets faglige kvalitet såvel som universitetets særpreg.

ECIU er et nettverk av innovative universiteter, hovedsakelig i Europa. Disse universitetene er relativt unge, har tette bånd til industrien og bidrar til regional utvikling og innovasjon. De fokuserer på nye former for undervisning og læring og er forskningsintensive.

Les mer i disse nyhetssakene:

Les mer om ECIU på ECIUs nettside: http://www.eciu.org/


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (08.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol