Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2016-2020


Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har  fått disse medlemmene for perioden 2016-2020:

Faste medlemmer:

Anders Tranberg, vit.

Vidar Hansen, vit.

Tormod Drengstig, vit.

Ann Kristin Bue, midl.

Per Jotun, tekn./adm.

Kirsti Veggeland, ekstern

Hans Tore Frydnes, ekstern

Jonas Bjørheim, student

Zakia Ali, student

Vara medlemmer:

John Grønli, tekn./adm.

Lars B. Mosberg, student

Kristin Flornes, ekstern

Kjell Eriksson, ekstern

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (10.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol