Plattform for håndboken


Siden håndboken er et nettdokument, må den være basert på en publiseringsplattform.

Håndboken bør kunne inngå i universitetets håndbokstruktur, som leveres av Compendia. Men foreløpig har ikke Compendia noe egnet alternativ. Også universitetets SharePoint-løsning kunne vært en god publiseringsplattform for denne typen nettdokument, men SharePoint-plattformen er ikke foreløpig slik tilpasset hos oss at den lett kan være basis for et slikt nettdokument.

Mens vi venter på at en løsning på Compendia- eller SharePoint-plattformen kommer på plass, benytter vi Corepublish også for kvalitetshåndboken.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol